Barnevernloven § 4-22

Barnevernloven § 4-22

27.04.2005 Oppfølging og tilsyn med barn i fosterhjem

14.10.2003 Vedrørende fosterhjemsplassering av barn i utlandet

14.10.2003 Fosterhjemsavtalens karakter i forbindelse med ankebehandling av vedtak om omsorgsovertakelse

07.07.2003 Ansvar for opplæring av tilsynsførere

02.01.2003 Fosterforeldres arbeidsrettslige stilling og deres sosiale rettigheter

17.01.2002 Fosterforeldres arbeidsrettslige stilling

10.10.2001 Vedr. forholdet barnevernlov/barnelov

21.08.2001 Ad daglig omsorg/godkjenning av besteforeldre som fosterforeldre for egne barnebarn

16.05.2001 Fosterforeldres sosiale rettigheter – feriepenger og pensjonspoeng

05.04.2001 Overføring fra institusjon til hybel