Historisk arkiv

Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Statusrapport for 2011: Handlingsplanen Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Statusrapport 2011 - Regjeringens handlingsplan. Bedre livskvalitet for lesbiske,
homofile, bifile og transpersoner.pdf