Benchmarking i staten

Anbefaling av parametere, nøkkeltall og løsning

Å sammenligne ressursinnsats er vanlig i andre sektorer, men er ikke benyttet mellom statlige virksomheter. Det er behov for å etablere muligheter for å sammenligne slike kostnader også i staten.

Produktivitetskommisjonen (NOU 2015: 1 og NOU 2016: 3) peker på at potensialet for økt effektivitet i offentlig sektor er betydelig, både på tvers av enheter innen samme sektor og på tvers av sektorer. Benchmarking, eller sammenligning med beste praksis, må i større grad brukes til å identifisere muligheter for effektivisering.

Denne rapporten ser nærmere på en løsning for benchmarking av administrative kostnader i statlige virksomheter. Herunder anbefalte parametere og nøkkeltall, og beskrivelse av løsningskonsepter med en anbefaling om valg.

Rapport: Benchmarking i staten