NOU 2015: 1

Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd — Produktivitetskommisjonens første rapport

Produktivitetskommisjonens første rapport er overlevert til finansminister Siv Jensen. I rapporten ser kommisjonen på hva som påvirker produktivitetsutviklingen, og på årsaker til at produktivitetsveksten har vært relativt svak de siste årene. Kommisjonen peker også på områder der myndighetene bør gjennomføre tiltak for å øke produktiviteten.

Les dokumentet

Følg saken

 • 22.02.2016

  Høring – NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

  Høring | Finansdepartementet

  Høring – NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 05.04.2016

 • 11.02.2016

  NOU 2016: 3 - Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

  NOU | Finansdepartementet

  Produktivitetsveksten har falt de siste årene, og trendveksten er historisk lav. Videreutvikling av vår velstand forutsetter at produktivitetsveksten holdes oppe. Vi står ved et vendepunkt. Oljenæringen vil ikke lenger være den samme motoren for vekst. Handlingsrommet i offentlige finanser vil gradvis reduseres, også fordi vi står overfor et skifte fra en yngrebølge til en eldrebølge. Vi må ha ny vekst som primært skapes i nye næringer – et skifte fra en ressursøkonomi til en kunnskapsøkonomi.

 • 11.02.2016

  NOU 2016: 3: Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

  Artikkel | Finansdepartementet

  Produktivitetsveksten har falt de siste årene, og trendveksten er historisk lav. Videreutvikling av vår velstand forutsetter at produktivitetsveksten holdes oppe.

 • 25.11.2015

  Videre arbeid i produktivitetskommisjonen

  Nyhet | Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen støtter produktivitetskommisjonens forslag om å se nærmere på samspillet mellom forskning og næringsliv, på utstøting fra arbeidslivet og på produktivitet i offentlig sektor.

 • 02.03.2015

  Høring – NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd

  Høring | Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 02.06.2015

 • 10.02.2015

  NOU 2015: 1 - Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd

  NOU | Finansdepartementet

  Produktivitetskommisjonens første rapport er overlevert til finansminister Siv Jensen. I rapporten ser kommisjonen på hva som påvirker produktivitetsutviklingen, og på årsaker til at produktivitetsveksten har vært relativt svak de siste årene. Kommisjonen peker også på områder der myndighetene bør gjennomføre tiltak for å øke produktiviteten.

 • 10.02.2015

  Produktivitet - grunnlag for vekst og velferd

  Pressemelding | Finansdepartementet

  Jørn Rattsø overleverte i dag produktivitetskommisjonens rapport NOU 2015: 1 til finansminister Siv Jensen. I rapporten ser kommisjonen på hva som påvirker produktivitetsutviklingen og på årsaker til at produktivitetsveksten har vært relativt svak de siste årene. Kommisjonen peker også på områder der myndighetene bør gjennomføre tiltak for å øke produktiviteten.

 • 07.02.2014

  Oppnevning av Produktivitetskommisjonen

  Pressemelding | Finansdepartementet

  Regjeringen har i dag oppnevnt en kommisjon som skal kartlegge årsakene til svakere produktivitetsvekst og fremme konkrete forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi. Produktivitetskommisjonen ledes av professor Jørn Rattsø.