NOU 2015: 1

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd — Produktivitetskommisjonens første rapport

Produktivitetskommisjonens første rapport er overlevert til finansminister Siv Jensen. I rapporten ser kommisjonen på hva som påvirker produktivitetsutviklingen, og på årsaker til at produktivitetsveksten har vært relativt svak de siste årene. Kommisjonen peker også på områder der myndighetene bør gjennomføre tiltak for å øke produktiviteten.

Les dokumentet