NOU 2015: 1

Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd — Produktivitetskommisjonens første rapport

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Produktivitetskommisjonen ble opprettet ved kongelig resolusjon den 7. februar 2014 av Regjeringen Solberg. Kommisjonen har hatt som mandat å vurdere produktivitetsutviklingen i Norge og se nærmere på årsaker til at veksten har vært svakere de senere årene. Kommisjonen skulle også peke på områder der myndighetene bør iverksette tiltak eller justere politikken for å øke produktiviteten. Produktivitetskommisjonens mandat delte arbeidet i to faser. Kommisjonen legger med dette fram sin første utredning. Kommisjonens innstilling er enstemmig.

Oslo, 10. februar 2015

Jørn Rattsø leder

Marianne Andreassen

Tore Eriksen

Siri Beate Hatlen

Hans Olav Karde

Anne May Mauritzen

Christine Benedichte Meyer

Kjell Gunnar Salvanes

Simen Vier Simensen

Peter Birch Sørensen

Erik Storm

Arent Skjæveland

Marie Wenstøp Arneberg

Bjørn Skogstad Aamo

Helga Birgitte Aasdalen

Inger Lande Bjerkmann

Hilde-Marie Branæs

Hans Henrik Bull

Ane Seip Flaatten

Carl Gjersem

Vegard Hole Hirsch

Erling Holmøy

Solveig M. Juvkam

Merethe Eriksrud Lund

Merete Onshus

Per Arne Skjeflo

Ingvild Wold Strømsheim

Nora Kirsten Sundvall

Yngvar Tveit

Til forsiden