Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenestens årsrapport for 2005

Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenestens årsrapport for 2005

Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten sin årsrapport for 2005 er ferdigstilt. Rapporten har fokus på utvikling i ressursinnsats, aktivitet og den økonomiske situasjonen i spesialisthelsetjenesten for 2005.

Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten (BUS) ble opprettet i 2005 med det formål å opparbeide et faktagrunnlag som kan være en del av underlaget for fastsettingen av den samlede budsjettrammen for regionale helseforetak og fordelingen mellom dem. Utvalget skal videre gi sin faglige vurdering av økonomi- og aktivitetsutviklingen i spesialisthelsetjenesten.

Utvalget har 7 medlemmer hvorav 3 er uavhengige fagpersoner, 1 representant fra Finansdepartementet, 1 representant fra Helse- og omsorgsdepartementet og 2 fra regionale helseforetak.

Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenestens årsrapport for 2005

Kontaktperson for innhold i rapporten: Jon Magnussen, tlf. 930 09 681

Kontaktperson for praktiske spørsmål: Jan Roth Johnsen, Helse- og omsorgsdepartementet, 22 24 83 90, [email protected]