Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program

Denne rapporten er en evaluering av hvilke effekter ni regionale trainee-ordninger har på målsettingen om å rekruttere unge med høy utdanning til distriktene.

Oppdragsgiver er Distriktssenteret: Kompetansesenter for distriktsutvikling.

Rapporten baserer seg på analyser av kvalitative og kvantitative data. Det er således gjennomført kvalitative intervjuer med daglige ledere i trainee-programmene, traineer/eks-traineer, finansører, bedrifter og offentlige institusjoner som er tilknyttet programmene. I tillegg er det gjennomført to surveyer; en blant traineer/eks-traineer og en blant bedrifter og organisasjoner som er med i ordningene. Undersøkelsene ble gjennomført i løpet av oktober-november 2010. Vi ønsker å takke alle de som har stilt opp til intervju og svart på spørreundersøkelsene.

Rapporten er utarbeidet av Malin Dahle, Gro Marit Grimsrud og Ingrid Cecilia Holthe ved ideas2evidence.