Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om deklarering og merking av mikrobiologiske produkter med et bruksområde som medfører tilføring til det ytre miljø

Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 22. januar 1998 med hjemmel i lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 første ledd bokstav a) og § 8, jf. kgl.res. av 7. september 1990 nr. 730.

Denne forskrift har til formål å forebygge at mikroorganismene i mikrobiologiske produkter medfører helseskade, eller uheldige miljøeffekter i form av forstyrrelser i økosystemer, forurensning, avfall o.l.

Tilhørende lov

Til toppen