Delegering av Kongens myndighet i midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 83 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2 fjerde ledd til Landbruks- og matdepartementet

Fastsatt ved kgl.res. 26. mars 2021 med hjemmel i midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 83 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2 fjerde ledd. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet.

Se forskriften på lovdata.no