Historisk arkiv

Risikoavlastning for grøntprodusentene ved mangel på arbeidskraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten har i dag blitt enige om å videreføre utvidelsen av avlingssviktordningen for jordbruket slik at den også for sesongen 2021 omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Ordningen ble utvidet for sesongen 2020 for å bidra til risikoavlastning for produsentene slik at de setter i gang med planlagt produksjon.

Videreføringen av utvidelsen gjør at det også for sesongen 2021 kan gis erstatning for uhøstede volum av frukt, bær, grønnsaker og poteter dersom det kan dokumenteres at foretaket ikke har kunnet høste avling som følge av mangel på arbeidskraft forårsaket av koronapandemien. Videreføringen innebærer videre en maksimal utbetaling på 2 millioner kroner og at veksthusproduksjoner som benytter manuell høsting omfattes av ordningen. Videreføringen gjelder for innhøstingssesongen 2021.

– Videreføring av endringen i avlingssviktordningen som partene nå er enige om, bidrar til risikoavlastning for bønder som produserer frukt, bær, grønnsaker og poteter. Det er viktig at den planlagte produksjonen igangsettes for å sikre det norske markedet gode, norske produkter fremover, sier Landbruks- og matminister Olaug Bollestad.