Delegering av myndighet etter skatteloven § 5-15 annet ledd til Skattedirektoratet

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2017.

I

Departementets myndighet etter skatteloven § 5-15 til å fastsette satser for skattefri dekning av merutgifter ved opphold utenfor hjemmet delegeres til Skattedirektoratet.

II

Delegasjonen trer i kraft straks.

Tilhørende lov