Rapporter og planer

Demensplan 2025

Med Demensplan 2025 vil regjeringen jobbe for et mer demensvennlig samfunn.

Demens er en av de største globale utfordringene verden står overfor. Demensplanen er den tredje i rekken, og bygger på erfaringene fra de to forrige planene. Demensplan 2025 har fire innsatsområder: Medbestemmelse og deltakelse, forebygging og folkehelse, gode og sammenhengende tjenester og planlegging, kompetanse og kunnskapsutvikling.