Demensplan 2025

Med Demensplan 2025 vil regjeringen jobbe for et mer demensvennlig samfunn.

Demens er en av de største globale utfordringene verden står overfor. Demensplanen er den tredje i rekken, og bygger på erfaringene fra de to forrige planene. Demensplan 2025 har fire innsatsområder: Medbestemmelse og deltakelse, forebygging og folkehelse, gode og sammenhengende tjenester og planlegging, kompetanse og kunnskapsutvikling.