Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av vedtak 16. september nr. 1067 om delegasjon av myndighet til Skattedirektoratet om å fastsette forskrift til skatteforvaltningsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2016 med hjemmel i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven).

I

Vedtak om delegasjon 16. september nr. 1067 endres slik:

Delegasjonens tittel skal lyde:
Delegering av myndighet til Skattedirektoratet til å fastsette forskrift til skatteforvaltningsloven og utforme meldinger.

Delegasjonen skal lyde:
Departementets myndighet etter skatteforvaltningsloven § 2-8, § 2-13, § 5-5, § 6-4, § 7-3, § 7-6, § 7-13, § 8-15, § 9-4, § 9-5, § 9-6, § 9-8, § 10-14, § 11-2, § 12-4, § 14-1, § 14-7 og § 16-2 delegeres til Skattedirektoratet.

II

Endringene under I trer i kraft straks.

Tilhørende lov