Høring - Endring i lov om offentlige anskaffelser - krav til gjengs lønns- og arbeidsvilkår i tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter der det offentlige er oppdragsgiver

Departementet foreslår en lovbestemmelse som gir regjeringen adgang til å pålegge offentlige oppdragsgivere å ta inn kontraktsklausuler som skal sikre gjengs lønns- og arbeidsforhold i offentlige kontrakter om kjøp av tjenester og bygge- og anleggsarbeider.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.05.2007