Endring i vegloven - bruk av bompenger til drift av kollektivtrafikk

Forslag til endring i vegloven § 27 om bruk av bompenger til driftstiltak for kollektivtrafikk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.08.2007

Vår ref.: 07/781

Endring i vegloven § 27 - bruk av bompenger til tiltak for drift av kollektivtrafikk

Last ned høringsbrevet (pdf)

Forslag til endring i veglova § 27 om bruk av bompengar til tiltak for drift av kollektivtrafikk – høyringsnotat av 25. mai 2007

Last ned høringsnotatet (pdf)

Statsministerens kontor

Departementene

Sametinget

Riksrevisjonen

ESA

Datatilsynet

Direktoratet for Naturforvaltning

Forbrukerombudet

Jernbaneverket

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

Statens forurensningstilsyn

Statens innkrevingssentral

Toll- og avgiftsdirektoratet

Vegdirektoratet

 

Fylkesmennene

 

Fylkeskommunene

 

Bergen kommune

Kristiansand kommune

Oslo kommune

Stavanger kommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune

 

Akademikerne

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Den Norske Advokatforening

Den Norske Bankforening

Elbil Norge AS

Entreprenørforeningen – bygg og anlegg

Forbrukerrådet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Handelens- og servicenæringens hovedorganisasjon

Kongelig Norsk Automobilklubb

Kommunenes sentralforbund

Landsorganisasjonen Norge

Logistikk- og transportindustriens Landsforening

Maskinentreprenørenes Forening

MC-rådet

Miljøstiftelsen Bellona

Motorførernes Avholdsforbund

Norges Automobilforbund

Norges bilbransjeforbund

Norges bilutleieforbund

Norges Caravanbransjeforbund

Norsk Caravan Club

Norges forsikringsforbund

Norges handikapforbund

Norges Kommunale Parkeringsforening (NOR-PARK)

Norges Lastebileier-forbund

Norges Motorsykkelforbund

Norges naturvernforbund

Norges Taxiforbund

Norsk Petroleumsinstitutt

Norsk Rutebilarbeiderforbund

Norsk Transportarbeiderforbund

Norsk Veteranvogn Klubb

Norvegfinans

Næringslivets hovedorganisasjon

Opplysningsrådet for veitrafikken

Rådet for Funksjonshemmede

SINTEF Samferdsel

Syklistenes Landsforening

Teknologibedriftenes Landsforening

Teknologisk Institutt

Transportbedriftenes Landsforening

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Transportøkonomisk institutt

Trygg Trafikk

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen