Endring i vegloven - bruk av bompenger til drift av kollektivtrafikk

Forslag til endring i vegloven § 27 om bruk av bompenger til driftstiltak for kollektivtrafikk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.08.2007