Et brukerperspektiv på digitaliseringen av offentlige tjenester

Formålet med denne undersøkelsen er å belyse hvordan digitaliseringen av offentlige tjenester i Norge fortoner seg fra et brukerperspektiv. Undersøkelsen er rettet mot brukere i befolkningen og i næringslivet.

Denne kvantitative undersøkelsen er gjennomført av Sentio Research Norge på oppdrag for Kommunal - og moderniseringsdepartementet.

58 prosent av befolkningen svarer at de er fornøyde med offentlige digitale tjenester. Når det gjelder å orientere seg i offentlige digitale tjenester synes 37 prosent av befolkningen at det er enkelt å orientere seg. Tilfredsheten med tjenestene i befolkningen varierer etter alder.

Les rapporten: