Etterkontroll av kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Rapport fra arbeidsgruppe for etterkontroll av Gjenopptakelseskommisjonen

Rapport fra arbeidsgruppe for etterkontroll av Gjenopptakelseskommisjonen. 

Arbeidsgruppens hovedspørsmål har vært om etableringen av en særskilt kommisjon for behandling av begjæringer om gjenåpning i straffesaker har innfridd de forventninger som lå til grunn for å flytte spørsmålet ut av domstolene: At kommisjonen skulle skape tillit til behandlingen av gjenåpningsbegjæringer og ha forutsetninger for å fatte innholdsmessig gode avgjørelser av gjenåpningsspørsmålet.

Arbeidsgruppens konklusjon er at reformen i hovedsak synes å være egnet til å styrke tilliten til behandlingen av gjenåpningsspørsmålet. Kommisjonsordningen har særlig styrket forutsetningene for bedre avgjørelser gjennom sin utredningsfunksjon.

Last ned rapporten her (pdf, 2 mb)