Historisk arkiv

Evaluering av handlingsplan for universell utforming

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Evaluering av handlingsplan for universell utforming.pdf