Evaluering av regjeringens handlingsplan mot pengespillproblemer

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Perioden andre halvår 2005 til og med første halvår 2008

Utarbeidet av Kultur- og kirkedepartementet

Evalueringen i PDF-format