Evaluering av regjeringens handlingsplan mot pengespillproblemer

Perioden andre halvår 2005 til og med første halvår 2008

Utarbeidet av Kultur- og kirkedepartementet

Evalueringen i PDF-format