Regjeringens handlingsplan mot pengespillproblemer

Handlingsplanen ble lagt fram i april 2005.