Regjeringens handlingsplan mot pengespillproblemer (2005)

Handlingsplanen ble lagt fram i april 2005.