Regjeringens handlingsplan mot pengespillproblemer

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Handlingsplanen ble lagt fram i april 2005.