Handlingsplan mot spilleproblemer 2019-2021

Færrest mulig skal ha problemer med spill, kunnskap om spill og spilleproblemer skal økes og deles og det er et mål med tidlig identifisering og god behandling av problemspillere.

Handlingsplan mot spilleproblemer 2019-2021 (.pdf)