Handlingsplan mot spilleproblemer 2009-2011

Handlingsplanen mot spillproblemer viderefører den handlingsplan som ble fastsatt i 2005, og tar sikte på å redusere dagens problemer og forebygge framtidige problemer for det enkelte mennesket og for samfunnet.

Forsiden til handlingsplan mot spilleproblemer

Tilbudet og tilgjengeligheten av spill og pengespill har endret seg. Tidligere mekaniske og elektroniske spillinnretninger er nå avløst av en rekke nye nettbaserte spill, som i økende grad er tilgjengelige på bærbare og håndholdte spillinnretninger. Dette gir økte muligheter for å tilby underholdning og spenning knyttet til spill og pengespill.

Erfaringen viser imidlertid at økt tilbud og økt tilgjengelighet til spill også kan føre til økte problemer både for spilleren og samfunnet.