Handlingsplan mot spilleproblemer 2016-2018

Dette er den fjerde handlingsplanen mot spilleproblemer. Handlingsplanen gjelder perioden 2016-2018. Planen omhandler både dataspill og pengespill og det rettes større fokus på spillforskning og utveksling av kunnskap og informasjon enn i forrige handlingsplan.

Handlingsplan mot spilleproblemer 2016-2018 (.pdf)