Historisk arkiv

Ny handlingsplan - 15 millioner mot spilleproblemer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har fastsatt en ny handlingsplan mot spilleproblemer for perioden 2016 – 2018.

- Regjeringens politikk skal ivareta spilleavhengige og sikre at spillene ikke fører til at flere får spilleproblemer, sier kulturministeren Thorhild Widvey. Det er få som får spilleproblemer på grunn av lovlige norske pengespill, men det er likevel viktig å være opptatt av  problematikken.

Handlingsplan mot spilleproblemer 2016-2018

Handlingsplanen har tre hovedmål med tilhørende tiltak:

  1. Færrest mulig skal ha problemer med spill
  2. Kunnskapen om spill og spilleproblemer skal økes og deles
  3. Tidlig identifisering og god behandling av problemspillere.

Planen omhandler både dataspill og pengespill og det rettes større fokus på spillforskning og utveksling av kunnskap og informasjon enn i forrige handlingsplan.

Et viktig tiltak i planen er å intensivere informasjonsarbeidet om de utenlandske spillselskapenes aktiviteter på det norske markedet. Publikum må få vite at disse selskapene ikke er underlagt norske reguleringer og ansvarlighetstiltak, og at de som bruker dem derfor ikke har den samme graden av beskyttelse som ved deltagelse i lovlige norske pengespill.  

Siden 2005 er det avsatt 12 millioner kroner fra spillemidlene til tiltak mot spilleproblemer. Dette beløpet økes nå til 15 millioner kroner.  

I tillegg til handlingsplanen er spillavhengighet også omtalt i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet. I planen er spillavhengighet inkludert i begrepet rusavhengighet, noe som betyr at planens 2,4 mrd. også kan brukes på arbeidet med spillavhengighet.