Fakta på bordet

Århuskonvensjonen - ein avtale om felles regler for miljøinformasjon i Europa

Fakta på bordet

Århuskonvensjonen - ein avtale om felles regler for miljøinformasjon i Europa

(Brosjyre pdf 190 kB)

September 2002

Acrobat Reader: http://www.adobe.com