Fastsettelse av ny forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften)

Les kongelig resolusjon om fastsettelse av ny forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften) i pdf