Fiskeri- og kystdepartementets miljøhandlingsplan 2005 — 2008

Miljøhandlingsplanen presenterer Fiskeri- og kystdepartementets målsettinger og tiltak for å sikre det marine naturmiljøet og kulturminner langs kysten for perioden 2005 - 2008.

Fiskeri- og kystdepartementets miljøhandlingsplan 2005 – 2008