Flyktninger og arbeid

Rapport fra arbeidsgruppe

Rapporten «Flyktninger og arbeid» er utarbeidet av en arbeidsgruppe under Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd som ble nedsatt for å vurdere hvordan flere nyankomne flyktninger kan komme raskere inn i arbeidslivet.

Rapporten kan også ses i sammenheng med Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk, hvor det står at Regjeringen vil etablere et hurtigspor inn i arbeidsmarkedet for de som har med seg en kompetanse som etterspørres i arbeidslivet. Innsatsen skal konkretiseres gjennom et samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet. Rapporten inneholder forslag og skisse til et slikt hurtigspor.

Rapporten

Les rapporten «Flyktninger og arbeid» (PDF)