Rapporter og planer

Fornyet strategi for boligmarkedet

Boligstrategien bidrar til å gi boligpolitikken et helhetsperspektiv ved å se de ulike områdene som påvirker boligmarkedet i en sammenheng. Den reviderte strategien gjennomgår tiltakene som ble annonsert i 2015, gir en oversikt over pågående prosesser og nye tiltak, og staker ut en kurs for videre arbeid. Fremover vil regjeringen prioritere tiltak for økt trygghet i bolighandelen, blant annet gjennom å bedre informasjonsgrunnlaget.

En boligpolitikk for folk flest
Regjeringen vil legge til rette for at så mange som mulig som ønsker det skal kunne eie sin egen bolig.

Les strategien her (pdf)

_______

Les også:

Pressemelding 26/2018: Fornyet arbeid med en helhetlig boligpolitikk