Forskrift for totalisatorspill

Fastsatt av Landbruksdepartementet 24. januar 1997 med hjemmel i lov 1. juli 1927 nr. 3 om veddemål ved totalisator.

Tilhørende lov