Totalisatorloven

Landbruks- og matdepartementet

LOV-1927-07-01-3 Lov om veddemål ved totalisator.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter