Forskrift om totalisatorspill

Fastsatt ved kgl.res. 24. august 2007 med hjemmel i lov 1. juli 1927 nr. 3 om veddemål ved totalisator. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov