Forskrift om begrensninger for bruk av gjødsel, jordforbedringsmidler, dyrkingsmedier m.v. som inneholder kompostert animalsk avfall eller foredlede animalske proteiner

Gitt av Landbruksdepartementet 24.januar 2002 i medhold av lov av 12. april 1970 nr 83 om handel med gjødsel og jordforbedringsmidler m.v. (gjødselvareloven)§§ 3, 5, 9, 10 , kongelig resolusjon av 18.06.1971 og lov av 8. juni 1962 nr 4 om tiltak mot dyresjukdommer (husdyrloven) § 3. Forskriften er notifisert i henhold til Råds- og Parlamentsdirektiv 98/34/EF, notifikasjonsnummer 2001/9014/N.

 

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov