Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) og Landbruks- og matdepartementet 27. oktober 2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6, § 7, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 17, § 19 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.<br> Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.<br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I nr. 9b (forordning (EF) nr. 1774/2002 endret ved forordning (EF) nr. 808/2003, forordning (EF) nr. 668/2004, forordning (EF) nr. 92/2005, forordning (EF) nr. 93/2005, forordning (EF) nr. 416/2005, forordning (EF) nr. 181/2006, forordning (EF) nr. 208/2006, forordning (EF) nr. 829/2007, forordning (EF) nr. 1432/2007, forordning (EF) nr. 399/2008, forordning (EF) nr. 437/2008, forordning (EF) nr. 523/2008, forordning (EF) nr. 777/2008 og forordning (EU) nr. 595/2010), nr. 36 (forordning (EF) nr. 811/2003), nr. 37 (forordning (EF) nr. 446/2004), nr. 38 (forordning (EF) nr. 878/2004), (forordning (EF) nr. 1877/2006), nr. 39 (forordning (EF) nr. 92/2005 endret ved forordning (EF) nr. 2067/2005, forordning (EF) nr. 1678/2006, forordning (EF) nr. 1576/2007), nr. 40 (forordning (EF) nr. 1192/2006), nr. 41 (forordning (EF) nr. 2007/2006), nr. 43 (forordning (EF) nr. 79/2005), nr. 44 (forordning (EF) nr. 181/2006) og nr. 45 (forordning (EF) nr. 197/2006 endret ved forordning (EF) nr. 832/2007, forordning (EF) nr. 129/2009).<br> Endringer: Endret ved forskrifter 30 april 2008 nr. 431, 19 feb 2009 nr. 204, 30 april 2010 nr. 627, 3 mai 2010 nr. 697, 14 juni 2010 nr. 816, 11 nov 2010 nr. 1419, 9 des 2011 nr. 1361, 3 sep 2014 nr. 1145.<br> Rettelser: 23.05.2008 (Forordninger), 04.01.2012 (forordning (EF) nr. 1774/2002 vedlegg X kap. 1-18).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov