Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. juli 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 11, § 12, § 13, § 15, § 19 og § 23, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I (vedtak 2000/258/EF, forordning (EF) nr. 998/2003, vedtak 2003/803/EF, vedtak 2004/301/EF, vedtak 2004/539/EF, vedtak 2004/650/EF, vedtak 2004/693/EF, vedtak 2004/839/EF, forordning (EF) nr. 425/2005, vedtak 2005/91/EF, forordning (EF) nr. 1193/2005, forordning (EF) nr. 18/2006, forordning (EF) nr. 590/2006, forordning (EF) nr. 1467/2006, forordning (EF) nr. 245/2007, forordning (EF) nr. 1144/2008, forordning (EF) nr. 454/2008, vedtak 2010/436/EU, forordning (EF) nr. 898/2009, forordning (EU) nr. 388/2010, forordning (EU) nr. 438/2010, forordning (EU) nr. 1152/2011, forordning (EU) nr. 1153/2011, beslutning 2011/874/EU, forordning (EU) nr. 52/2012, forordning (EU) nr. 517/2013 og forordning (EU) nr. 656/2013, forordning (EU) nr. 1160/2014).Endringer: Endret ved forskrifter 25 aug 2005 nr. 925, 7 juli 2006 nr. 893, 25 aug 2006 nr. 1007, 4 juli 2007 nr. 906, 25 juni 2008 nr. 647, 20 jan 2009 nr. 47, 18 feb 2010 nr. 226, 7 juli 2010 nr. 1071, 1 des 2011 nr. 1196, 25 feb 2013 nr. 230, 11 mars 2013 nr. 266, 17 sep 2014 nr. 1294, 17 nov 2014 nr. 1439.Rettelser: 01.02.2008 (vedlegg C overskriften).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov