Forskrift om dyrepleiere

Fastsatt av Landbruksdepartementet 27.05 2003 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 4 fjerde ledd

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov