Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 12. desember 2013 nr. 1440 om nivå på motsyklisk kapitalbuffer

Fastsatt av Finansdepartementet 18. juni 2015 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-9e.

I

§ 1 skal lyde:

§ 1. Banker, finansieringsforetak og morselskap i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, skal fra 30. juni 2015 ha en motsyklisk kapitalbuffer bestående av ren kjernekapital som skal utgjøre 1 prosent. Fra 30. juni 2016 skal den motsykliske kapitalbufferen utgjøre 1,5 prosent.

II

Endringen trer i kraft straks.

Til toppen