Forskrift om endring av forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 12. november 2010 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.

I forskrift 10. juni 2009 nr 636 om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer gjøres følgende endringer:

I

Vedlegg 1 skal lyde:

Kolonnen « XR-sats når utbetalt PNS » benyttes når det utbetales både XR og PNS for ferdigvaren. Kolonnen « XR-sats når ikke utbetalt PNS » benyttes når det ikke utbetales PNS for ferdigvaren.

Jordbruks-råvare: Råvare-nr.: Råvarenavn: PNS-sats (kr/kg): XR-sats når utbetalt PNS (kr/kg) XR-sats når ikke utbetalt PNS (kr/kg)
Melk 

1100

Helmelk flytende 

0,10

1,44

1,54

 

1200

Skummet melk flytende

0,50

1,11

1,37

 

1300

Yoghurt

3,30

0,00

2,37

 

1500

Kondensert melk fet

0,00

4,74

4,74

 

1550

Kondensert melk mager

0,90

4,69

5,59

 

1600

Helmelkpulver 28 %

2,50

11,15

13,65

 

1601

Helmelkpulver 28 % til iskrem

0,00

13,65

13,65

 

1650

Melkepulver 20 %

4,90

11,16

14,70

 

1651

Melkepulver 20 % til iskrem

0,00

14,70

14,70

 

1700

Skummetmelkpulver

7,70

11,91

17,75

 

1701

Skummetmelkpulver til iskrem 

0,00

17,75

17,75

 

1750

Yoghurtpulver 

0,00

17,75

17,75

 

1800 

Kjernemelkpulver

15,37

15,37

 

2100

Fløte 

0,00

0,59

0,59

 

2101

Fløte til iskrem

0,00

0,59

0,59

 

2300

Rømme 

0,00

0,66

0,66

 

2400

Helmelkpulver 35 %

2,70

10,47

13,17

 

2440

Fløtepulver 42 %

4,40

7,74

12,14

 

2450

Fløtepulver 55 %

0,00

9,81

9,81

 

3200

Mysepulver

3,20

3,15

3,86

 

3201

Mysepulver til iskrem

0,00

3,86

3,86

 

5100

Smør 1)

0,00

3,69

3,69

 

5101

Smør til iskrem

0,00

3,69

3,69

 

5300

Smørolje 2)

0,00

4,44

4,44

 

6100

Ost 3)

7,00

21,97

27,15

 

6200

Ostepulver

15,35

15,35

Egg

11100

Heleggmasse 

9,10

11,70

13,43

 

11200

Heleggpulver

19,40

57,55

65,52

 

12100

Eggeplomme konservert

0,00

37,25

37,25

 

12200

Eggeplommepulver

8,10

68,61

76,71

Korn

20300

Bygg

0,89

0,89

 

20400

Havre

0,61

0,61

 

 21100

Kli av hvete, rug, bygg og havre

3,04

3,04

 

22300

Mel og flak av bygg

3,04

3,04

 

22400

Mel, flak og gryn av havre

-  

3,04

3,04

Potet

30100

Poteter

0,78

1,21

1,21

 

31200

Mel og flak av poteter

5,85

12,38

12,38

 

32100

Potetstivelse

3,54

-

-

 

40200

Glukose, glukosesirup(dekstrose) 4)

2,14

-

-

Kjøtt 

70750

Svinekjøttsortering 23 %

1,60

19,00

20,60

 

71400

Storfekjøttsortering 14 %

23,00

25,54

31,44

 

73000

Fårekjøttsortering 25 %

21,20

9,65

10,47

 

74000

MUK-fjørfe 5)

2,30

3,68

3,68

 

 74200 

Fjørfe, annet enn MUK-fjørfe

17,00

3,68

3,68

  1. PNS gis ikke til råvaren smør med unntak for ferdigvarer tariffert på varenummer ex 19.01.9099 iskremblandinger, glutenfri diettmat, laktoseredusert diettmat, ellers andre produkter til bakeri.         
  2. PNS gis ikke til råvaren smørolje med unntak for sjokolade som tarifferes på varenummer 18.06.2090, 18.06.3100, 18.06.3200 eller 18.06.9010.
  3. Gjelder modnet ost til industri. PNS gis ikke til råvaren ost med unntak for pizza tariffert på varenummer ex 19.01.2097, 19.05.9010 og 19.05.9021. 
  4. Gjelder kun våt glukose. 
  5. MUK-fjørfe: Maskinelt utbeinet kjøtt av fjørfe.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2011.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov