Forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 10. juni 2009 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.  Endringer: Endret ved forskrifter 8 des 2009 nr. 1483, 25 mars 2010 nr. 455, 12 nov 2010 nr. 1427, 16 des 2011 nr. 1479, 12 des 2012 nr. 1240, 16 des 2013 nr. 1772, 3 sep 2014 nr. 1144, 19 des 2014 nr. 1834, 28 aug 2015 nr. 1013, 21 des 2015 nr. 1806, 21 des 2016 nr. 1887. Rettelser: 01.01.2010 (Vedlegg 1).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov