Høring av endringer i tilskuddssatser for RÅK-tilskuddsordningen

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 10. juni 2009 nr. 636 om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer. Forslaget innebærer nye satser for prisnedskrivning (PNS) gjeldende fra 1. januar 2024.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.12.2023

Hoff SA

 

 

 

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Østensjøveien 39/41

0667

OSLO

Landbruksdirektoratet

Postboks 56

7701

STEINKJER

NHO Mat og Drikke

Postboks 5469 Majorstuen

0305

OSLO

Norges Bondelag

Postboks 9354 Grønland

0135

OSLO

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Akersgata 41

0158

OSLO

Norsk Landbrukssamvirke

Postboks 9347 Grønland

0135

OSLO

Nortura SA

Postboks 360 Økern

0513

OSLO

Nærings- og fiskeridepartementet

Postboks 8090 Dep

0032

OSLO

TINE SA

Postboks 25

0051

OSLO