Forskrift om endring i forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder

Fastsatt av Finansdepartementet 18.12.2017 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 3-9 annet ledd, jf. EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10 ba (forordning (EF) nr. 1126/2008 endret ved forordning (EF) nr. 1260/2008, forordning (EF) nr. 1261/2008, forordning (EF) nr. 1262/2008, forordning nr. 1263/2008, forordning (EF) nr. 1274/2008, forordning (EF) nr. 53/2009, forordning (EF) nr. 69/2009, forordning (EF) nr. 70/2009, forordning (EF) nr. 254/2009, forordning (EF) nr. 460/2009, forordning (EF) nr. 494/2009, forordning (EF) nr. 495/2009, forordning (EF) nr. 636/2009, forordning (EF) nr. 824/2009, forordning (EF) 839/2009, forordning (EF) nr. 1136/2009, forordning (EF) nr. 1142/2009, forordning (EF) nr. 1164/2009, forordning (EF) nr. 1165/2009, forordning (EF) nr. 1171/2009, forordning (EU) nr. 1293/2009, forordning (EU) nr. 243/2010, forordning (EU) nr. 244/2010, forordning (EU) nr. 550/2010, forordning (EU) nr. 574/2010, forordning (EU) nr. 632/2010, forordning (EU) nr. 633/2010, forordning (EU) nr. 662/2010, forordning (EU) nr. 149/2011, forordning (EU) nr. 1205/2011, forordning (EU) nr. 475/2012, forordning (EU) nr. 1254/2012, forordning (EU) nr. 1255/2012, forordning (EU) nr. 1256/2012, forordning (EU) nr. 183/2013, forordning (EU) nr. 301/2013, forordning (EU) nr. 313/2013, forordning (EU) nr. 1174/2013, forordning (EU) nr. 1374/2013, forordning (EU) nr. 1375/2013, forordning (EU) nr. 634/2014, forordning (EU) nr. 1361/2014, forordning (EU) 2015/28, forordning (EU) 2015/29, forordning (EU) 2015/2173, forordning (EU) 2015/2231, forordning (EU) 2015/2343, forordning (EU) 2015/2406, forordning (EU) 2015/2441, forordning (EU) 2015/2113,  forordning (EU) 2016/1703, forordning (EU) 2016/1905 og forordning (EU) 2016/2067 gjelder som forskrift.   

 

I

 

I forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder, skal § 2 lyde:

EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10 ba (forordning (EF) nr. 1126/2008 som endret ved forordning (EF) nr. 1260/2008, forordning (EF) nr. 1261/2008, forordning (EF) nr. 1262 2008, forordning (EF) nr. 1263/2008, forordning (EF) nr. 1274/2008, forordning (EF) nr. 53/2009, forordning (EF) nr. 69/2009, forordning (EF) nr. 70/2009, forordning (EF) nr. 254/2009, forordning (EF) nr. 460/2009, forordning (EF) nr. 494/2009, forordning (EF) nr. 495/2009, forordning (EF) nr. 636/2009, forordning (EF) nr. 824/2009, forordning (EF) nr. 839/2009, forordning (EF) nr. 1136/2009, forordning (EF) nr. 1142/2009, forordning (EF) nr. 1164/2009, forordning nr. 1165/2009, forordning (EF) nr. 1171/2009, forordning (EU) nr. 1293/2009, forordning (EU) nr. 243/2010, forordning (EU) nr. 244/2010, forordning (EU) nr. 550/2010, forordning (EU) nr. 574/2010, forordning (EU) nr. 632/2010, forordning (EU) nr. 633/2010, forordning (EU) nr. 662/2010, forordning (EU) nr. 149/2011, forordning (EU) nr. 1205/2011, forordning (EU) nr. 475/2012, forordning (EU) nr. 1254/2012, forordning (EU) nr. 1255/2012, forordning (EU) nr. 1256/2012, forordning (EU) nr. 183/2013, forordning (EU) nr. 301/2013, forordning (EU) nr. 313/2013, forordning (EU) nr. 1174/2013, forordning (EU) nr. 1374/2013, forordning (EU) nr. 1375/2013, forordning (EU) nr. 634, forordning (EU) nr. 1361/2014, forordning (EU) 2015/28, forordning (EU) 2015/29, forordning (EU) 2015/2173, forordning (EU) 2015/2231, forordning (EU) 2015/2343, forordning (EU) 2015/2406, forordning (EU) 2015/2441, forordning (EU) 2015/2113, forordning (EU) 2016/1703,  forordning (EU) 2016/1905 og forordning (EU) 2016/2067 gjelder som forskrift.       

 

II

Forskriften trer i kraft straks.