Forskrift om forskningsavgift på landbruksprodukter

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. desember 2012 med hjemmel i lov 26. juni 1970 nr. 74 om forskningsavgift på landbruksprodukter § 2, § 4 og § 5.  Endringer: Endret ved forskrifter 3 sep 2014 nr. 1144, 17 des 2015 nr. 1719.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov