Forskrift om gebyr for tilsyn og kontroll ved import og transitt av levende dyr, animalske næringsmider og produkter av animalsk opprinnelse fra tredjeland

Fastsatt av Landbruksdepartementet, Fiskeridepartementet og Sosial- og helsedepartementet 20. januar 2000.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov