Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften)

Kunnskapsdepartementet har 11. juli 2019 fastsatt forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) med hjemmel i fagskoleloven.

Forskriften erstatter forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning av 22. november 2018 nr. 1776 og kapittelet om fagskoleutdanning i forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Forskriften innfører nye bestemmelser om opptakskrav og rangering ved opptak til fagskoleutdanning, personvernopplysninger, skikkethet og godkjenning av utenlandske fagskoleutdanninger. Bestemmelser fra tidligere forskrifter som denne forskriften erstatter, er videreført med endringer. Dette gjelder regler om politiattest, nasjonal klagenemnd, akkreditering og kvalitetssikring og faglige bestemmelser.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov