Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften)

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 17. mars 2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) § 5, § 12 og § 13.

Forskriften tar for seg faglige bestemmelser, nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning og politiattest ved opptak.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov