Fagskoleloven

Lovens formål er å legge til rette for fagskoleutdanning av høy kvalitet og for at fagskolestudentene får gode utdanningsvilkår.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter