Forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv.

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 27. november 2019 med hjemmel i lov 21. juni 2019nr. 63 om forbud mot hold av pelsdyr §§ 2 og 3.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov