Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 8. juni 2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6, § 7, § 10, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 19, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 28, § 29 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og forskrift 23. desember 2005 nr. 1703 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 2160/2003 av 17. november 2003 om kontroll av salmonella og visse andre matbårne zoonotiske smittestoff § 1.<br> Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.<br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 8b (forordning (EF) nr. 2160/2003 som endret ved forordning (EF) nr. 1237/2007), del 7.2 nr. 52 (forordning (EF) nr. 199/2009), nr. 29 (forordning (EF) nr. 1177/2006), nr. 51 (forordning (EU) nr. 1190/2012), nr. 53 (forordning (EU) nr. 200/2010), nr. 55 (forordning (EU) nr. 517/2011) og nr. 57 (forordning (EU) nr. 200/2012).<br> Endringer: Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 834, 28 aug 2007 nr. 1014, 2 jan 2008 nr. 17, 5 jan 2010 nr. 8, 19 feb 2010 nr. 293, 11 nov 2010 nr. 1449, 4 juli 2011 nr. 735, 13 feb 2012 nr. 142, 29 okt 2012 nr. 1000, 17 juni 2013 nr. 675, 18 des 2015 nr. 1588.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Til toppen