Forskrift om melding om reindrift

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 28. mars 2008 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 18.<br> Endringer: Endret ved forskrifter 14 juni 2010 nr. 892, 18 des 2013 nr. 1598, 3 sep 2014 nr. 1144.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov