Forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 21. november 2022 til gjennomføring av Stortingets årlige budsjettvedtak.

Formålet med forskriften er å etablere en midlertidig ordning for tilskudd til strømintensive foretak som i en overgangsperiode behøver hjelp til å omstille seg i lys av høye strømpriser.

Se forskriften på lovdata.no